Rybárska 28, 962 31 Sliač
Mobil: 0903_318_160, E-mail: afinita@afinita.sk
 
Označenie čiarového kódu Dĺžka čiarového kódu Počet znakov, ktoré možno zakódovať Typ znakov, ktoré je možné kódovať Minimálna šírka čiarového kódu pre tlač 
EAN 8 Pevná dĺžka  7 + 1 kontrolná číslica (automaticky) numerické minimálne 20 mm
EAN 13 Pevná dĺžka  12 + 1 kontrolná číslica (automaticky) numerické minimálne 25 mm 
CODE 39 Premenná dĺžka podľa počtu znakov     minimálne 3,75 mm na znak
CODE 128 Premenná dĺžka podľa počtu znakov   alfanumerické minimálne 3,75 mm na znak
Interleave 2 z 5 Premenná dĺžka   numerické minimálne 3,75 mm na znak
UPC -A Pevná dĺžka  12 znakov numerické minimálne 25 mm 
UPC -B Pevná dĺžka  12 znakov numerické minimálne 25 mm 

 

U všetkých typov čiarových kódov platí:
  • medzera zľava a medzera sprava musí byť minimálne 2,5 mm od prvej linky čiarového kódu od bieleho vybrania
  • i keď výška čiarového kódu môže byť premenlivá, neodporúča sa tlačiť čiarové kódy nižšie ako 6 mm bez čísla a  10 mm s číslom
  • odporúča sa biely podklad čiarového kódu.