Rybárska 28, 962 31 Sliač
Mobil: 0903_318_160, E-mail: afinita@afinita.sk
 
Príprava projektu
Projekt do tlače prijímame v nasledovných formátoch:

Uprednostňované: PDF, EPS, CDR, TIFF
Akceptované:  JPG (neodporúča sa).

Veľkosť projektu má byť 89 x 57 mm, t. j. o 1,5 mm väčšom z každej strany vzhľadom k rozmerom formátu karty (86 x 54 mm) V grafike nezahobľujte rohy. Ak grafika nemá pozadie vyvedené na spad, formát grafiky musí byť zachovaný. Formát grafiky preto treba vymedziť obdĺžnikom na najnižšej vrstve, bez kontúr (outline) a výplne alebo (v prípade rastrového súboru) projekt príslušne zväčšiť tak, aby mal správne rozmery.
Pozor. Ak chcete pripraviť jednostrannú kartu (4/0), pripojte prázdnu stránku predlohy.

•  Objekty sa nemôžu nachádzať vo vzdialenosti menej ako 3 mm od okraja formátu karty (86 x 54 mm) okrem pozadia. Vzhľadom na toleranciu rezania môžu vzniknúť isté posuny vzhľadom k použitému okraju. Z tohto dôvodu neodporúčame umiestňovať okolo projektu akékoľvek rámčeky, ktorých vycentrovanie možno na konečnom produkte vidieť.

•  Pozadie (ako aj objekty predstavujúce pozadie) majú mať veľkosť „na spad" veľkosť k okraju formátu projektu (89 x 57 mm). Ak nejaké objekty presahujú za formát projektu, musia sa orezať.

•  Farby (vrátane fotografií a grafík importovaných do projektu) musia byť vo farebnom priestore CMYK. Neposielajte súbory v RGB, pretože vytlačené farby sa môžu líšiť od farieb zobrazených na obrazovke. Nakoľko neexistuje možnosť ideálnej reprodukcie farieb z modelu RGB do modelu CMYK, je potrebné rátať s tým, že sa môžu vyskytnúť určité rozdiely obrazu po jeho prevedení z RGB na CMYK. Preto je tiež lepšie pripravovať grafiku od začiatku v CMYK, namiesto konvertovania po ukončení práce.

•  Venujte pozornosť možnosti vzniku farebných rozdielov vo výtlačkoch z tlačiarní a obraze zobrazenom na monitore vzhľadom na rozdiely v technológii tlači, prezentácie farieb a druhu podkladu, na ktorý sa karty tlačia, ako aj iných faktorov vplývajúcich na farebnosť (napríklad laminácia).

•  Na získanie väčšej hĺbky čiernej farby použite čiernu farbu zloženú z prvkov 84%C 74%M 62%Y 100%K.

•  Neaplikujte prechody tónov do hodnoty menej ako 5%. Do prechodu tónov pridajte šum, aby sa zabránilo pruhovaniu.  Ak nepridáte šum do prechodu tónov , môže dôjsť k pruhovaniu.

Príklad zániku rastrového bodu pri prechode tónov pod 5%

A. Efekt pruhovania, keď nebol pridaný šum.
B. Príklad toho istého gradientu

•  Tónové vlastnosti v jednom bode nesmú byť vyššie než 320 %. Pri prácach, kde je tento parameter prekročený, sa reklamácie nebudú uznávať (čiže čierna farba sa nemôže vytvoriť zo štyroch 100% prvkov).

•  Prípustné odchýlky sýtosti farieb sú +/- 5 %.

•  V prípade malého písma (menej než 6 bodov) alebo iných tenkých grafických prvkov nepoužívajte negatívne písmo (to sa týka najmä pätkových rezov).

•  Tenké línie, mriežky a grafické prvky musia vyť vyhotovené v jednej farbe.

•  Čierne texty veľkosti menej ako 18 bodov na farebnom pozadí musia byť pretlačené (overprint). Vyberanie pozadia spod takýchto textov je zakázané.

•  S cieľom zamedziť prípadným nepresnostiam pri zoradení je potrebné tvoriť presahy (trapping), čiže minimálne naloženie farieb na seba.

•  Rozlíšenie bitových máp musí byť 300 dpi.

•  Pri otáčaní projektu o -90 stupňov je potrebné skontrolovať, či sa bitové mapy otáčajú správne. Pri umiestňovaní fotografií a rastrovej grafiky do projektu by sa tieto nemali umiestňovať ako objekty "OLE" (kopírovaním a vkladaním zo schránky sady Windows). V takomto prípade môžu byť bitmapy v súbore zle uložené. Všetky pridávané grafiky je potrebné vkladať pomocou pokynu "import".

• Ak predloha obsahuje text, pamätajte na to, že pred uložením predlohy je potrebné previesť text na krivky,  (aj v súboroch PDF). Nerasterizujte texty!!!

• Ak predloha obsahuje viac ako jednu stránku, uložte všetky stránky do jedného súboru. Ak Vami zvolený formát neumožňuje takéto uloženie, uložte dva osobitné súbory s jednoznačnými názvami. Napíklad (projekt_strana1.tiff, projekt_strana2.tiff)

• V prípade uloženia ako TIFF, je potrebné uložiť súbor ako jednu vrstvu, bez dodatočných kanálov.

• Ak posielate viac ako jeden súbor, zbaľte súbory do formátu ZIP alebo RAR.

• V prípade zložitých projektov, ktoré obsahujú viac vrstiev, prekrývajúce sa grafiky, tiene, transparentné plochy a podobne, je potrebné, zlúčiť vrstvy, pričom vo vektorovej podobe je potrebné ponechať texty, logá, čiary a iné dôležité prvky projektu.

  Texty je potrebné previesť na krivky.

  Projekt treba zoskupiť. Pri odoslaní projektu priložte náhľad prednej a zadnej strany vo formáte JPG s ukážkou personalizácie (ak je v projekte personalizácia žiadaná).

  V prípade spájania kariet rôznej farebnosti na jeden náklad a v prípade tlače na metalických podkladoch objednávateľ pripúšťa odchýlky v sýtosti farieb v porovnaní s prvotným projektom.

•  AFINITA s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských práv v súvislosti so znakmi, symbolmi a grafikou, ktoré objednávateľ použil v grafickom projekte.

Doplňujúce poznámky:

  Karty s metalickým podkladom (zlatým alebo strieborným) produkujeme nasledujúcim spôsobom:
Na celú kartu sa sieťotlačou nanesie metalická farba (zlatá alebo strieborná) a potom sa natlačí  klientom zaslaná grafika. Všade, kde je v projekte biela farba, bude na finálnom produkte metalická farba (zlatá alebo strieborná). To si možno simulovať pri vytlačení projektu napríklad na žltý papier - do istej miery vám to dá predstavu, ako sa prejavia rozdiely medzi projektom a filiálnym produktom.

Za účelom zjednodušenia výroby grafiky navrhujeme stiahnuť si šablónu, podľa ktorej je možné pripraviť tlačovú predlohu..
Súbor: karta_sablona.cdr

Pozor! Šablóna slúži ako vzor na projektovanie. Pred uložením hotového projektu je potrebné odstrániť šablónu, aby sa nevytlačila spolu s výtlačkom!
Upozorňujeme na možnosť rozdielnosti farieb v porovnaní s výtlačkami z atramentových tlačiarní a zobrazením na obrazovke, z ohľadom na rozdiely technológie tlače a prezentácie farieb.