Lentikulárne magnetky
Magnetky

Magnetky bez zaliatia

Magnetky so zaliatím

Magnetky s bločkom

Magnetické záložky

Automagnetky

Automotivy

Lentikulárne magnetky sú navrhnuté tak, aby svojím pohybom, výmenou motívov alebo dojmom hĺbky vyvolávali u diváka aktívny záujem. K pozorovaniu nie je potrebné žiadne technické zariadenia ani elektrická energia, ku vnímaniu efektu stačí len zmeniť uhol pohľadu. Cielený efekt vzniká prechodom rozloženého obrazu cez lentikulárnu fóliu. Efekty, ktoré možno dosiahnuť na lentikulárnych magnetkách : simulácia 3D priestore, efekt animácie, výmeny, rotácia, prechod, zmeny farby a efekt priblíženia. Lentikulárne magnetky sú síce drahšie oproti klasickým magnetkám, otvárajú však nové možnosti, pretože na rovnakej obrazovej ploche môže byť oznámené viac informácií, než klasickou tlačou a vďaka interakcii s divákom jedinečným nástrojom pre propagáciu značky.