Meracie zariadenia srdcovej frekvencie.
 
     Srdce je najdôležitejším svalom v našom tele. Aby bolo silné a zdravé potrebuje cvičenie. Každý z nás chce mať zdravé srdce v zdravom tele. Ak chceme získať z cvičenia maximálny efekt, musíme počas celej aktivity sledovať tri najdôležitejšie veličiny: frekvenciu, objem a intenzitu. Z týchto troch veličín frekvenciu a objem sledujeme ľahko pomocou kalendára a stopiek. Avšak to najdôležitejšie – intenzitu, nevieme sami presne zmerať, nakoľko ju ovplyvňuje ešte množstvo rozličných premenlivých faktorov. Napríklad skutočne dosahujú dvaja cyklisti rovnakú intenzitu záťaže, ak idú rovnakú rýchlosťou, no jeden proti vetru a druhý v smere vetra alebo jeden do kopca a druhý z kopca, pri iných teplotách a vlhkostiach vzduchu, nadmorských výškach a rozdielnych psychických pohodách? Určite nie. Prečo? Tieto a ešte mnohé iné faktory ovplyvňujú úroveň našej momentálnej tréningovej záťaže a jej intenzita sa mimo iného prejavuje v úrovni srdcovej frekvencie. Čím je cvičenie náročnejšie, tým vyšší pulz. Avšak seba tvrdší tréning neprináša vždy lepšie výsledky. Naopak, časté sú prípady škodlivých dôsledkov príliš tvrdého tréningu. Podstatné je trénovať správnou intenzitou!

Profesionálna technika vo Vašich rukách.
      Bezdrôtové meracie zariadenie srdcovej frekvencie umožňujú pracovať na optimálnej úrovni záťaže tak, aby ste trénovali dostatočne ťažko na zdokonaľovanie svojej kondície a výkonu, ale nie tak ťažko, aby ste sa pretrénovali a v konečnom dôsledku svoju kondíciu a výkon znižovali, či poškodzovali zdravie. Zároveň určité konkrétne výsledky (rýchlosť, vytrvalosť, výbušnosť alebo znižovanie nadváhy) môžete dosiahnuť len na určitej konkrétnej (optimálnej) intenzite záťaže – tzn. srdcovej frekvencii. Preto si svoje aktuálne hraničné limity stanovíte s patričnou presnosťou, môžete celkom spoľahlivo predísť pretrénovaniu, nárazovému preťaženiu, vzniku zranenia a predovšetkým úplne efektívne zúročiť vynaloženú námahu podľa zamerania – v lepšie športové výsledky, udržovanie potrebnej kondície, racionálne chudnutie a pod. Používaním športtestrov získate maximálny prehľad a informovanosť o svojich funkčných možnostiach a budete stále viac schopní citlivo posúdiť svoju aktuálnu výkonnosť, stupeň únavy, stav kondície, prípadne odhaliť zdravotnú indispozíciu. Využitie údajov o srdcovej frekvencii sa stalo jedným z najdôležitejších faktorov v dosahovaní špičkových svetových výkonov a prostriedkom v boji proti civilizačným chorobám, najmä srdcovocievnym. To že športtestry sú používané na celom svete (v športe, zdravotníctve, vede a výskume atď.) je jedinečná súhra mnohých faktorov: presnosť merania založená na princípe EKG, cenová dostupnosť, jednoduchosť merania, miniatúrnosť celého zariadenia, bezdrôtový prenos informácií, možnosť spracovania informácií na počítači, technické a dizajnové prevedenie
      Absolútnou prednosťou niektorých meračov srdcovej frekvencie je možnosť spracovania záznamu SF na počítači. V praxi to znamená, že celú pohybovú aktivitu prístroj nasníma do pamäte kdekoľvek v teréne a následne sa prenesie pomocou do počítača, kde sa podrobne rozanalyzuje. Do prístroja je možné nasnímať akékoľvek množstvo záznamov cvičebných jednotiek počas dlhšej doby a preniesť ich do počítača neskôr (výhodné na sústredeniach). Nasnímané záznamy SF zotrvajú v pamäti prístroja až dovtedy, kým sa nevymažú.

 

Výrobky firmy POLAR si môžete pozrieť na stránke www.polar.fi  

  Výrobky firmy GARNIN si môžete pozrieť na stránke www.garmin.sk 
   
  Výpredaj - posledné kusy za výborné ceny:
  Garmin FORERUNNER 410 HR - 250 €

http://www.garmin.sk/forerunner-410-hr_d2681.html

Garmin SWIM - 120 €

http://www.garmin.sk/swim_d3278.html

   
  Objednávajte na polar@polar.sk  alebo na telefónnom čísle 0903 318 160