Tabuľky, symboly a piktogramy  a značky.

Tabuľky, symboly a piktogramy  a značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmermi a farebnosťou normám STN 018012-1, STN 018012-2, spĺňajú požiadavky Nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z., z a noriem ISO, platných a používaných v štátoch Európskej únie.

Tabuľky sú vyrobené z plastu (P), samolepiacej fólie (S) alebo reflexných samolepiacich fólií (RS). Farba odoláva poveternostným vplyvom (voda, slnko, mraz), ale aj oleju, nafte a benzínu. Farebné riešenie a grafická úprava je podľa medzinárodných a slovenských technických noriem.

Cenovú kalkuláciu na výrobu Vám pošleme na vyžiadanie.

Na požiadanie Vám vyrobíme aj neštandardné bezpečnostné značenie.

Vyhovieme aj vašim individuálnym požiadavkám na symboly BOZP, vyrobíme tabuľky podľa vami požadovaných rozmerov alebo spojíme viaceré tabuľky do jedného celku. Aj tieto individuálne symboly a značky môžu byť vyhotovené z plastu alebo samolepky alebo reflexných samolepiacich fólií.

Ceny sú v tomto prípade individuálne podľa rozmerov, farebnosti a požadovaného počtu kusov.

Tabuľky, symboly a piktogramy si môžete objednať podľa katalógu  emailom na afinita@afinita.sk alebo telefonicky na 045/5441013. Na objednávke uveďte číslo, ktoré je pred tabuľkou, a do zátvorky uveďte, či chcete tabuľku z plastu (P), samolepky (S) alebo RS (reflexnej samolepky). Pri značkách ktoré určujú smer treba udávať vašu požiadavku orientácie. V prípade neštandardných typov pošlite návrh grafiky alebo slovný popis.

Bezpečnostné samolepky je možné zalaminovať a zvýšiť tak odolnosť. Pri zalaminovaní tvz podlahovým laminom (protišmyková trieda R10, hrúbka 170mic) je možné samolepku nalepiť priamo na zem čo je vhodné napríklad do veľkých hál, kde nie je v blízkosti žiaden objekt, kde by sa dalo bezpečnostné značenie umiestniť.

Luminiscenčné značenie ... (fluorescentné alebo  fosforescentné) -  svietia žltozeleno vďaka špeciálnej farbe vo fólii, ktorá má schopnosť akumulovať a potom uvoľňovať svetelnú energiu. Nie sú závislé na batériách a elektrickej energii. Majú neobmedzenú životnosť. Neobsahujú azbest ani rádioaktívne látky. Slúžia na značenie únikových a evakuačných ciest, prekážok, na požiarne značenie, .... Výslednú samolepku je možné zalaminovať podlahovým laminom a potom lepiť priamo na zem.

Zákazové symboly
 
Výstražné symboly
 
Príkazové symboly
 
Záchranné symboly
 
Požiarne symboly
 
Iné symboly piktogramy a dopravné značenia...

 

Výrobu sa snažíme neustále zefektívňovať a znižovať naše náklady, preto aktuálne ceny Vám radi oznámime na základe Vášho vyžiadania na konkrétnu zákazku.

Garancia najnižších cien.

Garantujeme Vám najnižšiu cenu vrátane 100% záruky za porovnateľný výrobok. Ak nám pošlete cenovú kalkuláciu konkurenčnej firmy na výrobok rovnakého prevedenia a kvality ponúkneme Vám lepšiu cenu.

 
   
  Objednávky na tel: 0903 318 160 alebo na afinita@afinita.sk