Úvod   Karty   Prevedenie   Potlač   Materiály   Personalizácia   Príprava_podkladov  Na stiahnutie   Doplnky   Galéria   Kontakty
 
Príprava projektu
Projekt do tlače prijímame v nasledovných formátoch:

Uprednostňované: PDF, EPS, CDR, TIFF
Akceptované:  JPG (neodporúča sa).

Veľkosť projektu má byť 89 x 57 mm, t. j. o 1,5 mm väčšom z každej strany vzhľadom k rozmerom formátu karty (86 x 54 mm) V grafike nezahobľujte rohy. Ak grafika nemá pozadie vyvedené na spad, formát grafiky musí byť zachovaný. Formát grafiky preto treba vymedziť obdĺžnikom na najnižšej vrstve, bez kontúr (outline) a výplne alebo (v prípade rastrového súboru) projekt príslušne zväčšiť tak, aby mal správne rozmery.
Pozor. Ak chcete pripraviť jednostrannú kartu (4/0), pripojte prázdnu stránku predlohy.

•  Objekty sa nemôžu nachádzať vo vzdialenosti menej ako 3 mm od okraja formátu karty (86 x 54 mm) okrem pozadia. Vzhľadom na toleranciu rezania môžu vzniknúť isté posuny vzhľadom k použitému okraju. Z tohto dôvodu neodporúčame umiestňovať okolo projektu akékoľvek rámčeky, ktorých vycentrovanie možno na konečnom produkte vidieť.

•  Pozadie (ako aj objekty predstavujúce pozadie) majú mať veľkosť „na spad" veľkosť k okraju formátu projektu (89 x 57 mm). Ak nejaké objekty presahujú za formát projektu, musia sa orezať.

•  Farby (vrátane fotografií a grafík importovaných do projektu) musia byť vo farebnom priestore CMYK. Neposielajte súbory v RGB, pretože vytlačené farby sa môžu líšiť od farieb zobrazených na obrazovke. Nakoľko neexistuje možnosť ideálnej reprodukcie farieb z modelu RGB do modelu CMYK, je potrebné rátať s tým, že sa môžu vyskytnúť určité rozdiely obrazu po jeho prevedení z RGB na CMYK. Preto je tiež lepšie pripravovať grafiku od začiatku v CMYK, namiesto konvertovania po ukončení práce.

•  Venujte pozornosť možnosti vzniku farebných rozdielov vo výtlačkoch z tlačiarní a obraze zobrazenom na monitore vzhľadom na rozdiely v technológii tlači, prezentácie farieb a druhu podkladu, na ktorý sa karty tlačia, ako aj iných faktorov vplývajúcich na farebnosť (napríklad laminácia).

•  Na získanie väčšej hĺbky čiernej farby použite čiernu farbu zloženú z prvkov 84%C 74%M 62%Y 100%K.

•  Neaplikujte prechody tónov do hodnoty menej ako 5%. Do prechodu tónov pridajte šum, aby sa zabránilo pruhovaniu.  Ak nepridáte šum do prechodu tónov , môže dôjsť k pruhovaniu.

Príklad zániku rastrového bodu pri prechode tónov pod 5%
A. Efekt pruhovania, keď nebol pridaný šum.
B. Príklad toho istého gradientu

• Tónové vlastnosti v jednom bode nesmú byť vyššie než 320 %. Pri prácach, kde je tento parameter prekročený, sa reklamácie nebudú uznávať (čiže čierna farba sa nemôže vytvoriť zo štyroch 100% prvkov).

• Prípustné odchýlky sýtosti farieb sú +/- 5 %.

• V prípade malého písma (menej než 6 bodov) alebo iných tenkých grafických prvkov nepoužívajte negatívne písmo (to sa týka najmä pätkových rezov).

• Tenké línie, mriežky a grafické prvky musia vyť vyhotovené v jednej farbe.

• Čierne texty veľkosti menej ako 18 bodov na farebnom pozadí musia byť pretlačené (overprint). Vyberanie pozadia spod takýchto textov je zakázané.

• S cieľom zamedziť prípadným nepresnostiam pri zoradení je potrebné tvoriť presahy (trapping), čiže minimálne naloženie farieb na seba.

• Rozlíšenie bitových máp musí byť 300 dpi.
• Pri otáčaní projektu o -90 stupňov je potrebné skontrolovať, či sa bitové mapy otáčajú správne. Pri umiestňovaní fotografií a rastrovej grafiky do projektu by sa tieto nemali umiestňovať ako objekty "OLE" (kopírovaním a vkladaním zo schránky sady Windows). V takomto prípade môžu byť bitmapy v súbore zle uložené. Všetky pridávané grafiky je potrebné vkladať pomocou pokynu "import".

• Ak predloha obsahuje text, pamätajte na to, že pred uložením predlohy je potrebné previesť text na krivky, (aj v súboroch PDF). Nerasterizujte texty!!!

• Ak predloha obsahuje viac ako jednu stránku, uložte všetky stránky do jedného súboru. Ak Vami zvolený formát neumožňuje takéto uloženie, uložte dva osobitné súbory s jednoznačnými názvami. Napíklad (projekt_strana1.tiff, projekt_strana2.tiff)

• V prípade uloženia ako TIFF, je potrebné uložiť súbor ako jednu vrstvu, bez dodatočných kanálov.

• Ak posielate viac ako jeden súbor, zbaľte súbory do formátu ZIP alebo RAR.

• V prípade zložitých projektov, ktoré obsahujú viac vrstiev, prekrývajúce sa grafiky, tiene, transparentné plochy a podobne, je potrebné, zlúčiť vrstvy, pričom vo vektorovej podobe je potrebné ponechať texty, logá, čiary a iné dôležité prvky projektu.

• Texty je potrebné previesť na krivky.

• Projekt treba zoskupiť. Pri odoslaní projektu priložte náhľad prednej a zadnej strany vo formáte JPG s ukážkou personalizácie (ak je v projekte personalizácia žiadaná).

• V prípade spájania kariet rôznej farebnosti na jeden náklad a v prípade tlače na metalických podkladoch objednávateľ pripúšťa odchýlky v sýtosti farieb v porovnaní s prvotným projektom.

• AFINITA s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských práv v súvislosti so znakmi, symbolmi a grafikou, ktoré objednávateľ použil v grafickom projekte.

Doplňujúce poznámky:

• Karty s metalickým podkladom (zlatým alebo strieborným) produkujeme nasledujúcim spôsobom:
Na celú kartu sa sieťotlačou nanesie metalická farba (zlatá alebo strieborná) a potom sa natlačí klientom zaslaná grafika. Všade, kde je v projekte biela farba, bude na finálnom produkte metalická farba (zlatá alebo strieborná). To si možno simulovať pri vytlačení projektu napríklad na žltý papier - do istej miery vám to dá predstavu, ako sa prejavia rozdiely medzi projektom a filiálnym produktom.
Za účelom zjednodušenia výroby grafiky navrhujeme stiahnuť si šablónu, podľa ktorej je možné pripraviť tlačovú predlohu.

Pozor! Šablóna slúži ako vzor na projektovanie. Pred uložením hotového projektu je potrebné odstrániť šablónu, aby sa nevytlačila spolu s výtlačkom!
Upozorňujeme na možnosť rozdielnosti farieb v porovnaní s výtlačkami z atramentových tlačiarní a zobrazením na obrazovke, z ohľadom na rozdiely technológie tlače a prezentácie farieb.
 

Mobil: 0903_318_160, E-mail: afinita@afinita.sk